top of page

Onderwijs in Abu Dhabi

 

In Abu Dhabi zijn voldoende scholen te vinden die passen bij de aard van je kind, aansluiten op eerder genoten of nog te volgen onderwijs, en locatie. Zie hier voor een overzicht.
Het is belangrijk je ruim voor de start van het schooljaar (in september) te oriënteren en aan te melden. Veel scholen hebben een wachtlijst, en is er grote variatie in schoolgeld.
Bijna alle scholen vragen bij de aanmelding om officiële documenten (o.a. geboortebewijs, paspoortkopieën, inentingspapieren), een origineel transfer certificate van de oude school en cijferlijsten. Daarnaast wordt een assessment afgenomen.

 

Nurseries en Pre-schools

In en rond Abu Dhabi zijn zeer veel kinderdagverblijven, meestal voor kinderen vanaf ongeveer 12 of 24 mnd tot 5 jaar. Sommige nurseries accepteren baby's vanaf 3 maanden. Er is veel variatie in opvangmogelijkheden, activiteiten, faciliteiten, kosten etc. De betere kinderdagverblijven hebben een wachtlijst. 

 

Primary and Secondary Education

Door de multiculturele samenleving in Abu Dhabi is er ruime keuze in onderwijssystemen en internationale scholen voor expats. Het onderwijs is over het algemeen goed en de meeste scholen hebben goede tot zeer goede faciliteiten. Net als op andere scholen wordt lesgegeven in Language Arts, Mathematics, the Sciences, Humanties, the Arts, Physical Education, Information Technology en Design Technology. Daarnaast is Arabisch een verplicht onderdeel van het curriculum. Moslimleerlingen worden geacht lessen over de Islam te volgen. Na schooltijd worden diverse naschoolse activiteiten georganiseerd. Meer informatie over het onderwijs in Abu Dhabi is te vinden op de site van de Abu Dhabi Education Council (ADEC).

 

Onderwijsprogramma's

De internationale scholen volgen over het algemeen het curriculum van het land van herkomst. De meest voorkomende curricula zijn gebaseerd op het Engelse of het Amerikaanse onderwijssysteem. Verschillende scholen bieden (daarnaast) het IB Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP) en/of het Diploma Programme (DP) aan, het International Primary Curriculum (IPC)of het International General Certificate of Secondary Education. Deze programma's zijn speciaal ontwikkeld voor internationale scholen, met als doel globalisering van onderwijs en het creëren van begrip, zelfstandigheid, onderlinge afhankelijkheid en samenwerking onder leraren en leerlingen.

 

Higher Education en Universities

De UAE werkt hard aan de kwaliteit van het hogere en universitaire onderwijs door westerse (hoog)leraren van bekende universiteiten aan te trekken, samenwerkingsverbanden met vooraanstaande universiteiten aan te gaan, of deze hier naartoe te halen. Voorbeelden hiervan in Abu Dhabi zijn Paris Sorbonne University, INSEAD, New York University, Masdar Institute of Science and Technology.

 

Bijzonder onderwijs

Diverse scholen in Abu Dhabi bieden bijzonder onderwijs of onderwijs voor specifieke doelgroepen aan. Zie hier voor een overzicht of neem contact op met ADEC.

 

Homeschooling

In Abu Dhabi is een grote groep kinderen die thuis les krijgen. Meer informatie hierover is te vinden op www.abudhabihomeschoolers.org.

 

DiAD stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden in de door haar aangeleverde informatie.

bottom of page